Strategiakysely Suomen helluntaiseurakunnille 2019

Tässä ovat koottuna kaikki strategiakyselyn kysymykset keskustelujenne pohjaksi. Vastatkaa kyselyyn sähköisen lomakkeen kautta. Linkki lomakkeelle löytyy tästä linkistä. 

Tulevaisuus ja tavoitteet

1. Mistä piirteistä toivoisitte Suomen helluntaiseurakunnat tunnettavan tulevaisuudessa?

2. Onko seurakunnallanne pitkän tähtäimen näkyä, strategiaa tai toimintasuunnitelmaa?

3. Jos on, mitkä ovat sen keskeisimmät tavoitteet? Jos ei ole, mitkä ovat seurakuntanne tärkeimmät tehtävät tulevaisuudessa?

Evankeliointi ja opetuslapseuttaminen

4. Miten ihmiset ovat tulleet uskoon ja seurakuntaan viime vuoden aikana alueellanne?

5. Millaisia konkreettisia hengellisen kasvun askeleita seurakuntanne tarjoaa nyky-yhteiskunnan ihmisille?

6. Mitkä ovat pääjumalanpalveluksenne pääkohderyhmät nyt? Mitä niiden pitäisi olla vuonna 2030?

7. Minkä omaperäisen, luovan toimintatavan, toimintaympäristön tms. olette seurakuntana löytäneet? Mitä teette toisin kuin yleensä?

Johtajuus

8. Miten johtajuus pitäisi mielestänne järjestää seurakunnissa, alueellisesti ja valtakunnallisesti? Millaiset toimintatavat ja rakenteet tukisivat tavoitteitanne?

9. Miten valtuutatte uutta sukupolvea (15–29-vuotiaita) johtajuuteen?

10. Miten mahdollistatte naisten nousemisen seurakuntanne johtaviin tehtäviin?

Rakenteet

11. Millaisissa sisällöllisissä asioissa tai käytännöllisissä tehtävissä koette tai kokisitte seurakuntien yhteistyön tai valtakunnallisen tuen hyödylliseksi?

12. Tulisiko HYRY-yhteisöjen toimia itsenäisinä nykymallin mukaan vai järjestäytyä Suomen Helluntaikirkon osaksi?

Seurakuntien istuttaminen

13. Millä alueilla maakunnassanne tarvittaisiin uusia seurakuntia?

14. Millä käytännön tavoilla seurakuntanne voisi tukea uusien seurakuntien syntymistä?

Mitä muuta?

15. Haluaisitteko jakaa vielä muita ajatuksia tai näkökulmia herätysliikkeen strategiaa valmistelevalle työryhmälle?

Taustatiedot

16. Seurakuntanne koko

 • yli 1000 jäsentä
 • 300–1000 jäsentä
 • 150–299 jäsentä
 • 75–149 jäsentä
 • alle 75 jäsentä

17. Maantieteellinen alue

 • Finlandssvenska Finland
 • Häme
 • Kaakkois-Suomi (ml. Kymenlaakso ja Etelä-Karjala
 • Pohjois-Karjala
 • Keski-Suomi
 • Lappi, Kainuu ja Koillismaa
 • Pirkanmaa
 • Pohjanmaa
 • Pääkaupunkiseutu
 • Savo
 • Uusimaa (ei pääkaupunkiseutu)
 • Varsinais-Suomi ja Satakunta

18. Vastaajan rooli

 • pastori
 • seurakunnan johtoryhmän jäsen tai vanhin
 • muu, mikä?

19. Kysymyksiä pohti

 • seurakunnan johtoryhmä tai vanhimmisto
 • vastaaja yksin
 • muu, mikä?

Kiitos vastauksestanne!