UUSI SEURAKUNTA -TUKIRYHMÄ

Talvipäivillä 2010 päätettiin yhteisesti ottaa käyttöön Seurakunta jokaiselle 2020 strategian. Hankkeen toteutusta varten koottiin työryhmä kotimaan seurakunta- sekä evankelioimistyössä mukana olevista yhteisöistä Suomen Helluntaiirkosta, Hyvä Sanoma ry:stä, Seurakunnan luontaisesta kehityksestä ja Neuvoa antavista vanhimmista sekä Aikamediasta.

Strategian päämääränä oli synnyttää seurakunta lähelle jokaista Suomessa asuvaa niin maantieteellisesti kuin kulttuurillisesti.

NÄKÖKULMAN MUUTOS

Seurakunta jokaiselle 2020 hanke on edistänyt seurakunnan istuttajien verkostoitumista ja tukea. Tarvetta ja valmiutta on kartoitettu sekä asiaa pidetty esillä eri medioissa ja tapahtumissa. Työryhmä ja Helluntaikirkon hallitus ovat todenneet, että hanke kaipasi uudistusta, jotta uusia seurakuntia voisi syntyä Suomeen. Seurakunta jokaiselle 2020 hankkeen perimmäinen tavoite, seurakuntien istuttaminen, ei kuitenkaan muutu.

Hankkeen näkökulma käännettiin kokonaan ympäri. Tähän saakka katsotiin toivottua lopputulosta ja laajaa koko Suomen laajuista kokonaisuutta. Nyt käännämme näkökulman ja suuntaamme huomion yhteen seurakuntaan tai työntekijään, jolla on näky yhden seurakunnan perustamisesta. Kyseessä ei siis ole yksi näky monista uusista seurakunnista, vaan monta näkyä yhdestä uudesta seurakunnasta.

LÄHETYSNÄKY LÄHIALUEISTA

Toivomme ennen kaikkea sitä, että "lähetysnäky lähialueelle" nousee seurakunnan johtajien sydämelle ja ulkolähetyksen rinnalle. Vanha ilmaus ”sisälähetys” vie helposti mielikuvan entisaikojen korpikylien evankelistoihin, eikä sellaista työtä juuri enää ole. Katseet olisi suunnattava seurakunnan oman toimialueen läheisyyteen.

UUDISTUNEEN TYÖRYHMÄN TEHTÄVÄ

Uudistuneen työryhmän tehtävänä tulisi olemaan käytännöllisten neuvojen ja tuen antaminen sinne, missä seurakunnan istutuksesta on näkyä, mutta konkreettiset toimintatavat puuttuvat. Työryhmä ei edusta mitään tiettyä seurakunnan istutuksen mallia, vaan on perehtynyt moniin toimiviin menetelmiin - ja on valmis luomaan uutta yhdessä seurakuntien kanssa.

Työryhmä voisi olla avuksi esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

  1. Paikallinen seurakunta on saanut kipinän kasvavan lähiön saavuttamisesta seurakunnan perustamisen avulla. Innokkaita pioneereja on jo löytynyt, mutta on epävarmuutta miten kannattaisi asiassa edetä.
  2. Innokas ja lahjakas evankelista haluaisi aloittaa uuden seurakunnan uuden kulttuuriryhmän parissa, josta on tullut jo muutamia ihmisiä uskoon. Paikallinen seurakunta on kuitenkin neuvoton miten tässä tilanteessa kannattaisi edetä, ohjatako uskoon tulleet olemassa olevaan seurakuntaan vai aloittaako uusi seurakunta?
  3. Rukouspiirin toiminta on vahvistunut ja sillä on kasvava hengellinen vastuuntunto omasta alueestaan. Miten rukouspiiri voisi vahvistaa toimintaansa niin, että siitä tulisi kasvava ja tämän ajan tarpeisiin vastaava seurakunta?
  4. Useampi, samalla alueella toimiva seurakunta päättää yhdessä tavoittaa laiminlyödyn kylän/kaupungin. Miten löytää hankkeelle tekijät ja suunta?

Voimme ohjata seurakunnan perustajille mentorin ja vertaisverkoston, joka auttaa ratkaisemaan avoimia kysymyksiä. Voimme esitellä eri tapoja aloittaa uutta työtä ja ennakoida uuden työn aloittamisen haasteita ja seurauksia.

Yksittäisen seurakunnan ja seurakuntaistuttajan tukena oleminen on siis ydintehtävämme. Tämän lisäksi luomme ja ylläpidämme yhteyksiä muihin kirkkokuntiin uusien seurakuntien perustamiseen liittyen, olemme seurakuntien ja järjestöjen tukena järjestämässä aiheeseen liittyvää koulutusta ja ylläpidämme aiheeseen liittyvää keskustelua helluntaiherätyksessä.