Suomen Helluntaikirkon perustaminen

Suomen helluntaiherätyksen piirissä on jo vuosia esiintynyt tarvetta rekisteröityä uskonnolliseksi yhdyskunnaksi. Asiasta on keskusteltu virallisesti useilla Helluntaiherätyksen Talvipäivillä. Hankkeen valmistelun aloitti jo toistakymmentä vuotta Talvipäivien aiemmin nimeämä Helluntaiherätyksen Neuvotteluvaltuuskunta.

Neuvotteluvaltuuskunnan kutsumina Tampereelle 15.9.2001 kokoontuneet helluntaiseurakuntien edustajat päättivät antaa luvan helluntaiseurakunnista muodostuvan uskonnollisen yhdyskunnan perustamiseen niille, jotka näkevät asian tarpeelliseksi.
Samassa tilaisuudessa valittiin työryhmä hoitamaan kirkkokunnan perustamiseen liittyviä käytännön asioita sekä sen rekisteröimisen.

Tammikuussa 2002 allekirjoitettiin asiakirja Suomen Helluntaikirkko -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan perustamiseksi ja yhdyskunta rekisteröitiin.

Suomen Helluntaiherätyksen piirissä toimivat seurakunnat jakaantuvat Suomen Helluntaikirkkoon kuuluviin yhdyskuntaseurakuntiin ja kirkkokuntaan kuulumattomiin yhdistysseurakuntiin.

Vihkimisoikeus

Syksyllä 2003 Suomen Helluntaikirkon hallitus päätti anoa opetusministeriöltä uskonnollisille yhdyskunnille uskonnonvapauslain ja avioliittolain mukaan myönnettävää vihkioikeutta.

Ensimmäinen vihkimistä koskeva seminaari pidettiin Helsingin Saalemissa 11.-12.2.2004, ja siihen osallistui runsaat viisikymmentä työntekijää ja vanhinta eri puolilta Suomea.  Koulutuksia on jatkettu vuosittain. Ensimmäinen helluntaipastorin suorittama vihkiminen tapahtui marraskuussa 2004 Helsingissä.