Helluntaiherätyksen laajempi historia

Helluntaiherätyksen katsotaan alkaneen vuonna 1901 Yhdysvalloissa. Vuosisadan ensimmäisinä vuosikymmeninä se levisi ympäri maailman. Sen kasvu on ollut 1900-luvun kirkkohistorian erityisilmiö.

Vuonna 1958 helluntailaisia laskettiin olevan 8.5 miljoonaa, vuonna 2000 jo yli 500 miljoonaa. Helluntaiherätyksestä on muodostunut protestanttisuuden valtauoma.

Suomessa helluntaiherätys on maallikkoliike, johon vuonna 1999 kuului noin 250 seurakuntaa ja noin 50.000 jäsentä. Vaikka helluntailaisilla ei ole virallista johtajaa eikä katto-organisaatiota, niin silti herätysliike on hyvin yhtenäinen. Kansainvälisesti Suomen helluntailaiset tunnetaan laajamittaisesta lähetystyöstä.