Eri työmuotoja

Suomessa on vielä noin 60 paikkakuntaa, joilla helluntaiseurakunnilla ei ole toimintaa. Nykyään Suomessa toimivien helluntaiseurakuntien ohella suomenkielisiä helluntaiseurakuntia toimii mm. Kanadassa, Yhdysvalloissa, Ruotsissa ja Australiassa.
Helluntaiherätys Suomessa on alusta asti tehnyt lähetystyötä eri puolilla maailmaa. Ensimmäinen lähetti lähti Keniaan jo vuonna 1912, mutta palasi 1919 takaisin, koska hänen kannatustaan laiminlyötiin. Lähetystyö pääsi varsinaisesti alkuun 1929, kun kaksi lähettiä lähti Kiinaan.

Kotimaassa pidettiin läheteiksi aikoville lähetyskursseja 1930-luvun alusta lähtien. Vuosien kuluessa on lähetyskoulutus helluntailiikkeen parissa kehittynyt. Nykyään lähetyskursseja järjestetään Helluntaiherätyksen Raamattu- ja Lähetysopistossa Isossa Kirjassa Keuruulla.
Vuoden 1985 lopussa työskenteli SuVULin (nykyisin FIDA International) työyhteydessä helluntaiseurakuntien lähettämänä ja kannattamana 327 lähetyssaarnaajaa yhteensä 26 maassa. Vuoden 1994 alussa lähettien määrä oli kasvanut 432:een ja he toimivat 39 eri maassa. Huomattavaa on, että monella lähetyskentällä on käynnistetty raamattukoulutoimintaa.

Lähetystyössä vastuu ja määräysvalta on paikallisseurakunnilla. Seurakuntia palvelevana lähetyselimenä toimivat FIDA Internationalja vastaava ruotsinkielinen järjestö. Perinteisen lähetystyön ohessa on useilla kentillä tehty myös sosiaalista työtä.

1970-luvulla perustettiin valtion avustamaan kehitysaputyöhön Lähetyksen Kehitysapu LKA. Oma lähetystyöhaaransa on Hyvän Sanoman Radio (entinen IBRA), joka avustaa monien lähetysmaiden radiotyössä ja on viime vuosina laajentanut venäjänkielistä radio- ja televisiotyötään voimakkaasti entisen Neuvostoliiton alueella.

Helluntaiherätyksen alkuaikoina raamattukursseja vastasivat useampiviikkoiset raamatuntutkistelut. Ne olivat alunperin tarkoitettuja vain työntekijöille, mutta niihin saivat osallistua kaikki. Tällaiset kurssit jatkuivat ensimmäisen maailmansodan jälkeen, aluksi noin kuukauden mittaisina, kaksikielisina, ja niitä ryhdyttiin kutsumaan raamattukouluksi. Vuonna 1952 ostettiin Paimiosta kiinteistö, josta korjattiin Raamattuopisto. Ensimmäiset kurssit olivat syksyllä 1952. Vuonna -59 valmistui uusi Raamattuopisto Hattulan Katinalaan ja vuonna 1981 hankittiin Lehijärven Kurssikeskus Hattulan kunnasta. Näistä toiminnot ovat sittemmin siirtyneet 90-luvun alussa hankitun, Keuruulla toimivan Helluntaiherätyksen Raamattu- ja Lähetysopisto Ison Kirjan tiloihin.

Helluntaiherätyksellä oli kustannustoimintaa heti alusta lähtien. Tammikuusta 1912 alkoi ilmestyä Barrattin toimittama Korsets Seier, suomeksi Ristin Voitto. Lehti otetiin vuonna 1922 herätyksen pää-äänenkannattajaksi. Vuonna 1926 perustettiin kustannusliike Ristin Voitto, jonka ensimmäinen tehtävä oli Herramme tulee -laulukirjan kustantaminen. Siitä lähtien on lehti- ja kirjakustannustoiminta kasvanut useaan kymmeneen nimikkeeseen vuodessa. Myöhemmin mukaan on tullut myös äänitekustannus. Tällä hetkellä Aika Oy Kristilliset Kirjat -nimellä toimiva yritys oo on yksi maamme suurimmista kristillisistä kustantamoista.
Edelleen ilmestyvän Ristin Voitto -lehden levikki on nykyään noin 18.000 kappaletta. Vuonna 1929 alettiin kustantaa Hyvä Paimen -lastenlehteä ja 1942 evankelioivaa, Hyvä Sanoma -lehteä, jotka molemmat ilmestyvät edelleen. Hyvä Paimen -lastenlehden nimi on vain muuttunut. Nykyään lastenlehden nimi on JEES.