26.10.2015 13.00

Pohjanmaalla Maahanmuuttajat keskuudessamme -koulutuksia

Pohjanmaan Lähetys ry:n pyynnöstä Suomen Helluntaikirkon maahanmuuttajatyöryhmä on järjestämässä kaksi koulutustapahtumaa Pohjanmaalle Vaasan ja Oulun Helluntaiseurakuntiin. Koulutustapahtumien on tarkoitus opastaa seurakuntien pastoreita ja vapaaehtoisia seurakuntalaisia toimimaan käytännössä pakolaisten ja maahanmuuttajien parissa. Vaasassa tapahtuma on 14.11. klo 13-17.30 ja Oulussa 21.11.2015 klo 12-16.

Koulutuksissa otetaan esille ainakin joitakin mm. seuraavia asioita:

1. Suomeen tulevien turvapaikanhakijoiden taustaa ja lähdön syitä. Kysymys: Haluammeko painottaa nimenomaan turvapaikanhakijoita vain ylipäänsä maahanmuuttajia?

2. Maahanmuuttoon ja – muuttajiin liittyvä terminologia ja käsitteet.

3. Turvapaikanhakuprosessi, yhteiskunnan tuki maahanmuuttajien kotoutumiseen oleskeluluvan saamisen jälkeen

4. Suomi, suomalaisuus ja kulttuurit kohtaavat:

 • ”kuuma ja kylmä kulttuuri” kohtaavat
 • stereotypioiden virrassa – minä ja muut
 • monikulttuurisuus ja kulttuurienvälisyys


5. Maahanmuuttajuus henkisenä prosessina:

 • sopeutumisen eri vaiheet ja akkulturaatio
 • kulttuurisen sopeutumisen dynamiikka (kulttuurishokki – shokin vaiheet, oireet)
 • menneisyyden psyykkinen painolasti / traumat / tunteet

6. Raamatullista ja teologista perustaa globaaliin lähimmäisyyteen ja maahanmuuttajien holistiseen kohtaamiseen

 • maahanmuuttaja ei ole kohde vaan ihminen
 • holismi sisältää ystävyyttä, läsnäoloa, lähimmäisyyttä, käytännön tukea ja evankeliumin


7. Seurakuntien mahdollisuudet maahanmuuttajatyössä

 • konkreettisia esimerkkejä ja malleja, joita voi tehdä
 • eri-ikäisten huomioon ottaminen maahanmuuttajatyössä
 • seurakunnan mahdollisuudet yhtenä toimijana paikkakunnalla yhteistyössä muiden kanssa


8. Maahanmuuttajien parissa toimivien jaksaminen