26.10.2015 13.00

Suomen Helluntaikirkon varsinainen kokous -syyskokous 14.11.2015 Jyväskylässä

Suomen Helluntaikirkon syyskokous järjestetään 14.11.2015 alkaen klo 13 lounaalla. Varsinainen kokous on klo 14-16. Syyskokousken paikkana on Jyväskylän Helluntaiseurakunta, Lyseonkatu 3, 40100 Jyväskylä.

Suomen Helluntaikirkon jäsenseurakunnat voivat lähettää kokoukseen yhden äänivaltaisen edustajansa kutakin alkavaa 300 jäsentä kohti. Laskentaperusteena käytetään vuoden 2014 lopussa seurakunnan rekisterissä ollutta jäsenmäärää (vrt. yhdyskuntajärjestys 5§ 1 mom).

Virallisilla kokousedustajilla tulee olla mukanaan seurakuntansa valtakirja. Suomen Helluntaikirkon hallituksen varsinaiset jäsenet eivät voi toimia yhdyskunnan kokouksessa seurakunnan edustajina vuosikokouksessa (yhdyskuntajärjestys 5§ 2 mom).

Suomen Helluntaikirkon hallitus toivottaa kaikkien helluntaiseurakuntien työntekijät ja vanhimmat sekä yhteisten yhteisöjen (HYRY) edustajat tervetulleiksi osallistumaan syyskokoukseen. Hallitus tulee esittämään, että myös muilla kuin virallisilla kokousedustajilla on läsnäolo- ja puheoikeus yhdyskunnan varsinaisessa kokouksessa. Suomen Helluntaikirkon jäsenseurakunnista toivotaan virallisten kokousedustajien lisäksi vanhinten ja työntekijöiden runsasta osanottoa.

ILMOITTAUTUMINEN

Illmoittautuminen syyskokoukseen on tehtävä Suomen Helluntaikirkon toimistoon 6.11.2015 mennessä:

toimisto@suomenhelluntaikirkko.fi  tai 045-6327848.

Päivän aikataulu:

Klo 13-14 lounas, jonka yhteydessä myös kahvit
Klo 14-16 yhdyskunnan varsinainen kokous (syyskokous)