26.2.2018 10.00

Tietosuojakoulutus 16.-17.3.2018

Keuruulla on jo järjestetty helmikuussa yksi tietosuojakoulutus. Toinen koulutuspäivä on tulossa Helsinkiin 16.-17.3.2018. Ilmoittautuminen tapahtuu Iso Kirjan nettisivulla nettilomakkeella 2.3.2018 mennessä. Hinta 79 euroa. Koulutuksen järjestää Iso Kirja yhdessä Suomen Helluntaikirkon kanssa. Ilmoittautua voit alla olevan linkin kautta.

Ilmoittautuminen ja lisätietoja:  www.ikopisto.fi/tietosuojakoulutus

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU 2016/679) tuli voimaan toukokuussa 2016 ja 25.5.2018 alkaen tulee kaikilla rekisterienpitäjillä olla asetuksen mukaiset toimintatavat. Tietosuoja-asetus koskee käytännössä jokaista EU-alueella toimivaa yritystä, yhteisöä tai mitä tahansa organisaatiota.

Tietosuoja-asetus asettaa aikaisempaa tiukempia vaatimuksia henkilötietojen käsittelylle. Rekisteröidyn oikeudet ovat laajemmat kuin nykylainsäädännössä, samoin kuin velvoitteet ja vastuut henkilötietoja käsitteleville organisaatioille.

Tietosuojalla viitataan luonnollisten henkilöiden henkilötietojen suojaan ja yksityisyyden oikeuteen. Tietosuojan tarkoituksena on varmistaa yksilön perusoikeuksien säilyminen tietojen käsittelyn koko elinkaaren ajan.