19.2.2019 0.00

”Koskemattomuus on ehdoton lähtökohta”

Jees-lastenlehden päätoimittaja ja Helluntaiseurakuntien lapsityövaliokunnan jäsen Päivi Isoaho pitää seurakunnan piirissä tapahtuneita lasten seksuaalisia hyväksikäyttötapauksia järkyttävinä ja tuomittavina. Hän kommentoi YLE TV1:n maanantaina 18.2.2019 esittämää MOT-ohjelmaa, joka käsitteli aihetta.

Isoaho on samaa mieltä Suomen Helluntaikirkon johtajan Mika Yrjölän kanssa siitä, että väärinkäytöksistä on syytä puhua avoimesti ja rehellisesti. Vain siten kärsineet voivat saada kaiken mahdollisen avun ja väärinkäytöksiin syyllistyneet joutuvat vastuuseen teoistaan. 

– Lapsen koskemattomuus on luovuttamaton arvo kaikkialla, missä lapsi liikkuu. Seurakunnan tulee olla paikka, johon vanhemmat voivat turvallisin mielin lähettää lapsensa. Siksi MOT-ohjelman esiintuomat tapaukset ovat traagisia ennen kaikkea yksilön, mutta myös yhteisön kannalta, Päivi Isoaho sanoo.

Helluntailiikkeellä laadukas turvaohjeisto ja -koulutus

MOT-ohjelma käsitteli 1970- ja 1980-luvulla sattuneita hyväksikäyttötapauksia. Isoaho on tyytyväinen siihen, että helluntaiseurakunnissa on tehty systemaattista työtä lapsitoiminnan laadun ja turvallisuuden kehittämiseksi jo vuodesta 2007 alkaen.

– Olemme luoneet laadukkaan lapsityön kriteerit, järjestäneet vapaaehtoisille lapsityössä toimiville turvakoulutusta sekä lisänneet heidän tietoisuuttaan omasta vastuustaan ja myös seurakunnan yleisestä vastuurakenteesta. Näin he osaavat heti toimia, kun jotakin vahingollista on tapahtunut tai epäillään tapahtuneeksi, Isoaho kertoo.

Suomen helluntaiseurakuntien turvaohjeisto ilmestyi vuonna 2008 ja sen päivitetty versio 2018. Ohjeistoon pohjautuvan turvakoulutuksen suorittaminen on pakollinen edellytys pastorin, nuorisotyöntekijän ja seurakuntatyöntekijän valtakirjojen saamiselle. Lapsityövaliokunta suosittelee koulutuksen suorittamista viiden vuoden välein myös jokaiselle lapsi- ja nuorisotyössä toimivalle vapaaehtoistyöntekijälle.

Turvakoulutuksessa seksuaalista hyväksikäyttöä käsitellään kolmesta näkökulmasta. Ensin perehdytään itse ilmiöön ja kerrotaan, miten seksuaalisuuden rajoja kunnioitetaan lasten toiminnoissa. Toiseksi ohjaajia opetetaan antamaan turvataitokasvatusta lapsille, jotta nämä tietäisivät, millainen on aikuisten taholta sopivaa käytöstä ja kuinka lapsi voi puolustaa itseään. Kolmanneksi turvakoulutuksessa ohjataan lastensuojeluilmoituksen tekemiseen ja omalle esimiehelle kertomiseen hyväksikäyttöepäilyssä.

Lisäksi seurakuntien lapsityötoimijoita ohjataan verkostoitumaan ja tekemään yhteisyötä kunnan lapsi-, nuoriso- ja perhepalvelujen kanssa.

Helluntaiseurakuntien lapsityövaliokunnan johto on myös vieraillut oma-aloitteisesti lapsiasiavaltuutetun toimistossa ja konsultoinut häntä. Turvaohjeisto ja käytänteet sekä lapsityöstä vastaavien yleinen aktiivisuus turvallisuusasioissa ovatkin saaneet lapsiasiavaltuutetulta kiitosta.

Kokonaisvaltainen turvallisuus tärkeää

Päivi Isoaho on koulutukseltaan lastensairaanhoitaja ja teologi, joka on työskennellyt vuosia myös lapsi- ja perhetyönpastorina. Hänen mukaansa seurakunnan lapsityön yksi tärkeimmistä painopisteistä on kokonaisvaltainen turvallisuus. Se pitää sisällään toiminnan turvalliset puitteet, lapsen ikäkauteen sopivat hengelliset opetussisällöt sekä ehdottoman koskemattomuuden. Toiminnan tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista kehitystä ja kasvua.

– Toivon sydämestäni, ettei seurakunnissa nykyisin tehtävä laadukas lapsi- ja nuorisotyö tulisi leimatuksi menneiden vuosien virheiden vuoksi, Isoaho sanoo.