19.6.2019 14.00

Helluntaikirkon kannanotto avioliitosta

Miehen ja naisen välinen avioliitto on Jumalan säätämä, luomisessa asetettu ja Jeesuksen Kristuksen opetuksessaan vahvistama.

Suomen Helluntaikirkon kannanotto avioliittolain muutokseen

Sukupuolineutraali avioliittolaki astui voimaan 1.3.2017. Lain mukaan samaa sukupuolta
olevat henkilöt voivat solmia keskenään avioliiton.
Lakimuutoksesta huolimatta Suomen Helluntaikirkko ei ole muuttanut näkemystään avioliitosta
miehen ja naisen välisenä liittona. Se sitoutuu opetuksessaan ja toiminnassaan
Raamatun avioliittokäsitykseen ja seksuaalietiikkaan. Sen mukaan avioliitto on Jumalan
säätämä, luomisessa asetettu ja Jeesuksen Kristuksen opetuksessaan vahvistama yhden
miehen ja yhden naisen välinen yhdyselämän muoto. Avioliiton tarkoitus on mahdollistaa
vakaa ja turvallinen kasvuyhteisö myös lapsille sekä antaa lapselle oikeus eri sukupuolta
oleviin vanhempiin, isään ja äitiin.
Hyväksymme sen, että moniarvoisessa yhteiskunnassa lainsäädännön tulee pyrkiä kansalaisten
yhdenvertaisuuteen, jossa kaikki ihmiset ovat oikeuksiltaan ja velvollisuuksiltaan
tasavertaisessa asemassa, riippumatta esimerkiksi siitä, noudattavatko he kristillisen avioliitto-
ja seksuaalietiikan mukaisia periaatteita. Näkemyksemme mukaan yhdenvertaisuutta
ei kuitenkaan edistetä rinnastamalla miehen ja naisen väliseen avioliittoon muunlaisia yhteiselämän
muotoja.
Nyt kun avioliittolaki on muuttunut, on tärkeä varmistaa uskonnollisten yhdyskuntien ja yhteisöjen
yhdenvertaisuus ja toimintamahdollisuudet sellaisissa mahdollisissa tilanteissa,
joissa lainsäädännön sallimat käytännöt ja Raamatusta nousevan kristillisen etiikan mukaiset
periaatteet ovat keskenään ristiriidassa.
Suomen Helluntaikirkko pyrkii edelleenkin omalla toiminnallaan edistämään lainkuuliaisuutta
sekä jokaisen ihmisen hyvinvointia kaikkien ihmisarvoa kunnioittaen.


Helsingissä 19.5.2017
Suomen Helluntaikirkko


Tästä löytyy samaa aihetta koskeva Helluntaikirkon eettinen kannanotto 2009