16.4.2020 9.00

Suomen Helluntaikirkon vuosikokous 2020 siirtyy syksyyn

Suomen Helluntaikirkon hallitus on päättänyt, että yhdyskunnan vuosikokous siirretään syksyyn. Käytännössä vuosikokous yhdistetään syyskokoukseen, eli 23.9.2020 pidettävässä kokouksessa käsitellään kaikki vuosikokousasiat. Asiasta tiedotetaan seurakuntia myös kirjeitse.

Suomen Helluntaikirkon yhdyskuntajärjestyksen mukainen vuosikokous pidetään Helsingin Saalem-seurakunnassa, Näkinkuja 3, Helsinki. Kokous pidetään samana päivänä Fida International ry:n syyskokouksen kanssa.

Vuosikokouskutsut Helluntaikirkon jäsenseurakuntiin saapuu postitse kuukausi ennen vuosikokousta.

Vuosikokouksen siirtäminen toukokuulta syyskuulle perustuu voimassa oleviin kokoontumisrajoituksiin sekä lakiin väliaikaisesta poikkeamisesta yhdistyslaista. 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200290

Vuosikokouspäivän ohjelma:

09.00 – 12.00 Fidan syyskokous; ilmoittautuminen ja valtakirjojen esittäminen ennen kokousta
12.00 – 13.00 Lounas (sekä Fidan että Helluntaikirkon vuosikokousedustajille)
13.00 – 16.30 Helluntaikirkon vuosikokous; ilmoittautuminen ja valtakirjojen esittäminen ennen kokousta

ILMOITTAUTUMINEN

Jokaisen on rekisteröidyttävä kokousedustajaksi ennakkoon nettilomakkeella sekä ilmoittauduttava paikan päällä ennen ruokailua. Seurakuntien virallisten edustajien tulee lisäksi esittää seurakuntansa valtakirja.

Ilmoittautumislinkki tulee nettisivulle noin kuukausi ennen vuosikokousta.

VUOSIKOKOUSEDUSTAJAT

Suomen Helluntaikirkon jäsenseurakunnat voivat lähettää kokoukseen yhden äänivaltaisen edustajan alkavaa 300 jäsentä kohti. Laskentaperusteena käytetään vuoden 2019 lopussa seurakunnan rekisterissä ollutta jäsenmäärää. (Jos seurakunta on rekisteröitynyt Helluntaikirkon jäseneksi vuoden 2020 puolella, voi seurakunnalla olla yksi edustaja.)

VALTAKIRJA

Virallisilla kokousedustajilla tulee olla mukanaan seurakuntansa valtakirja. (Suomen Helluntaikirkon hallituksen jäsenet eivät voi toimia yhdyskunnan kokouksessa seurakunnan edustajina vuosikokouksessa. Yhd.j. 5§)

TERVETULOA

Suomen Helluntaikirkon hallitus toivottaa kaikkien helluntaiseurakuntien työntekijät ja vanhimmat tervetulleiksi osallistumaan vuosikokoukseen.

Helsingissä 16.4.2020

Suomen Helluntaikirkon hallitus