19.5.2020 10.00

Viranomaisten päivitetyt ohjeet

Aluehallintovirasto (AVI) on antanut odotetun ohjeistonsa koskien kokoontumisrajoitusten lieventämistä 1.6. alkaen. Lue uusimmat tiedotteet tästä:

Aluehallintoviraston (AVI) tiedote 19.5.2020

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) tiedote 15.5.2020

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) ohje koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi 14.5.2020

Aluehallintovirastojen määräysten mukaan alle 50 henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset ovat sallittuja 1.6. alkaen. Jos järjestelyissä noudatetaan THL:n ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta, myös 50-500 henkilön tilaisuuksia voi järjestää. Tapahtumajärjestäjä vastaa tapahtuman toteuttamisesta siten, ettei koronavirukseen liittyvä tautitilanne pahene.

Viranomaisten ohjeen mukaan siis seurakuntien jumalanpalveluksia voidaan järjestää myös yli 50 henkilölle, jos huolehditaan siitä, että tilaisuuteen osallistujat voivat asettua riittävän väljästi mm. turvaväleistä huolehtien. 

Riskiryhmistä on AVI:lla suosituksensa, mutta jokainen seurakunta tekee tilaisuuksien järjestämisten suhteen omat paikalliset ratkaisunsa.

Pisaratartunnan riski on herkästi tavanomaista suurempi esimerkiksi yhteislaulu- ja ryhmäliikuntatilanteissa, joten näissä ja vastaavissa tilanteissa turvavälien merkitystä on korostettava. (THL)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön 14.5.2020 antamassa ohjeessa suositellaan muun muassa, että leireillä toimitaan rajatuissa, enintään 50 henkilön ryhmissä. Kun leirillä rajataan lähikontaktien määrää, helpotetaan altistuneiden jäljitystyötä, jos leirillä todetaan koronavirustartunta. Ohjeessa on myös suosituksia hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta, siivouksesta ja tarpeettoman fyysisien kosketuksen välttämisestä. (THL)

Rajoitusten lieventäminen koskee ainoastaan sellaisia tilaisuuksia, joissa seurakunta lasketaan järjestäjäksi. Ministeriöiden tulkinnan mukaan esimerkiksi vihkimisen jälkeinen hääjuhla tai hautaan siunaamisen jälkeinen muistotilaisuus ovat omaisten järjestämiä yksityistilaisuuksia, vaikka ne pidettäisiin seurakunnan tiloissa, joten niissä ei voi olla enempää kuin 50 henkeä.